Henkilötietolain (523/1999) 10§ Mukainen Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Retkilemi Oy
Y-tunnus 3216091-4
Keitaanrannantie 61,
38740 Hapuoja
(+358) 44 578 8055

info@retkilemi.fi

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Hans Santahuhta
puhelin 044 578 8055
info@retkilemi.fi

3. Rekisterin nimi

Retkilemi Oy: verkkokaupan asiakasrekisteri ( retkilemi.fi )

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Retkilemi Oy verkkokaupan( retkilemi.fi ) asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointiin, yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin verkkokauppaan liittyviin tarkoituksiin kuten palveluiden kehittämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä kerätään rekisteriin perustietoja kuten nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite, uutiskirjeen tilaus ja tilauksiin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot jotka syntyvät asiakkaan käyttäessä palvelua, esimerkiksi tilauksiin liittyvät tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle.

8. rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt ja niihin pääsy edellyttää tunnistamisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

X
Add to cart