Tietosuojaseloste henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://retkilemi.fi.

1. Rekisterinpitäjä

Retkilemi Oy
Y-tunnus 3216091-4

Keitaanrannantie 61,
38740 Hapuoja

(+358) 44 578 8055

info@retkilemi.fi

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Hans Santahuhta
puhelin 044 578 8055
info@retkilemi.fi

3. Rekisterin nimi

Retkilemi Oy: verkkokaupan asiakasrekisteri ( retkilemi.fi )

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Retkilemi Oy verkkokaupan( retkilemi.fi ) asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointiin, yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin verkkokauppaan liittyviin tarkoituksiin kuten palveluiden kehittämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä kerätään rekisteriin perustietoja kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ja tilauksiin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot  jotka syntyvät asiakkaan käyttäessä palvelua, esimerkiksi tilauksiin liittyvät tiedot. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Logistiikkakumppaneillemme voidaksemme taata tavaroiden kotiin kuljetuksen, tavarantoimittajille.

Maksupalvelun tarjoajille, käytämme maksujen käsittelyyn sivuillamme eri maksupalveluiden tarjoajia. Maksupalveluiden tarjoajat ovat itse vastuussa niiden käsittelemistään henkilötiedoista ja niillä on omat ehtonsa. 

IT-ratkaisujen tarjoajille.

Markkinointipalveluiden tarjoajille, tiedot jaetaan ainoastaan uutiskirjeitä varten.

Muissa tapauksissa emme jaa tietojasi kolmansien osapuolien kanssa, paitsi lain edellyttämissä tilanteissa tai jos meillä on sinun nimenomainen suostumuksesi.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt ja niihin pääsy edellyttää tunnistamisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

9. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa järjestelmään tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10. Tietojen korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai hakijan pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

X
Add to cart